Κυκλοφορεί η 1η Ειδική Κλήρωση του Χριστουγεννιάτικου Λαϊκού Λαχείου με τουλάχιστον 5 νικητές των €200.000!